27ef868543abf9c4e16439c1aeb8f0bd.jpg

Graafinen suunnittelija ja palvelumuotoilija

Työskentelen tällä hetkellä yritysviestinnän parissa Otavamedialla, jossa olen toiminut vastuugraafikon tehtävissä monissa erilaisissa järjestö- ja yritysasiakkuuksissa. 

Visuaalisen suunnittelun lisäksi osallistun asiakkaiden viestinnän sisällön suunnitteluun ja konseptointiin yhdessä tiimin kanssa. 

Lisäksi toimin palvelumuotoilijana Turun Laulelman Ystävät ry:ssä. Yhdistystyö liittyy palvelumuotoilun opinnäytetyöhön, jota teen Yrkeshögskolan Novialle. 

 


Tavoitteeni on suunnitella toimivia tuotteita ja palveluja, 
sekä loppukäyttäjän että palveluntarjoajan näkökulmasta. 


 
kia.jpg

Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun projektini vaihtelevat sivustouudistuksista ja esitysmateriaaleista erilaisten printtimateriaalien suunnitteluun (mm. lehdet, esitteet, posterit, käyntikortit) sekä visuaalisen ilmeen uudistamiseen. Lisäksi käsikirjoitan, teen grafiikkaa ja editoin videoita.

 

 
postit.jpg

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu tarjoaa keinoja asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämiseen, yhteissuunnitteluun käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä palvelun hyötysuhteen maksimointiin.

Palvelumuotoiluprojekteissa käyttämiäni menetelmiä ja työkaluja: 
haastattelut, kyselyt, havainnointi, työpajat, prototyyppaus ja visuaaliset palvelunkuvaukset kuten: sidosryhmäkartat, business model canvas, persoonat, palvelupolku ja service blueprint.