_MG_0988.jpg
 
 

Turun Laulelman Ystävät ry:n toiminnan kehittäminen

palvelumuotoilu, graafinen suunnittelu

Palvelumuotoiluprosessin tavoitteena oli kehittää ja virkistää Turun Laulelman Ystävät ry:n yhdistystoimintaa. Yhdistyksen toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön. 

Prosessi alkoi tutkimalla yhdistyksen toimintahistoriaa ja -kulttuuria, sekä käyttäjäkokemuksia. Työ jatkui kirkastamalla tavoitteita, ideoimalla ja kokeilemalla uusia ratkaisuja sekä viestinnässä että toiminnassa.  

Keväällä aloitettu työ on tuonut jo paljon uutta: yhdistys pilotoi parhaillaan uutta tapahtumatyyppiä, sisäistä ja ulkoista viestintää sekä suunnittelua on helpotettu uusilla työkaluilla.  Lisäksi yhdistyksellä on uusi visuaalinen ilme ja uudistetut verkkosivut.